Arm-Tec Support System bygger på en gennemgående tanke om at præfabrikere armeringssektioner til store byggeprojekter. Dermed optimeres såvel byggeproces som tidsplaner på store anlægsprojekter såsom broer og tunneler. Tilføres projektet rullenet fra vores patenterede SpinMaster, vil armeringsprocessen kunne optimeres med helt op til 80 % i forhold til traditionelle metoder. Vi har leveret maskiner og systemløsninger til flere af de største bro- og tunnelprojekter i verden, hvor vi fortsat har en aktiv rolle.