Innovative kvalitetsløsninger…


Arm-Tec Division er en dansk virksomhed, der blev etableret i 2001. Virksomheden har specialiseret sig i innovative kvalitetsløsninger inden for VA, pladebearbejdning, armeringsteknik og mangfoldigt projektarbejde.

Inden for hvert felt bestræber vi os på, at levere de optimale løsninger – uafhængigt af, om løsningen er baseret på egne eller kunders produkter.
Målet for enhver opgave er, at skabe et solidt grundlag
for et langt – og for begge parter – udbytterigt samarbejde. Kundens behov og ønsker sættes således altid i fokus.

Miljøet er en vigtig faktor for os. Derfor afstemmes al produktion til de forhold, der bedst skåner miljøet. Ligeledes har vi høj fokus på at finde løsninger, som i
den videre håndtering sikrer det bedste arbejdsmiljø. Tanken om præfabrikation indarbejdes som
en naturlig del af vores løsninger.

Arm-Tec Division er en dynamisk virksomhed i harmoni med tidens høje krav til en moderne industrivirksomhed. Det er vores vision at sikre, at vi matcher de behov, som vores kunder må have inden for vores 4 kernekompetence- områder. Vores langvarige kunderelationer bekræfter vores opfattelse af, at gensidigt, tillidsfuldt samarbejde er vejen til at virkeliggøre visionen.

Din leverandør i midten…

More...